Adventní věnec: Kořeny a vývoj symbolu očekávání a naděje

Adventní věnec je tradiční symbol vánočního období, který přináší pocit očekávání a naděje. Jeho původ sahá do 19. století a od té doby se stal nedílnou součástí adventního období.

Historie adventního věnce

Adventní věnec má své kořeny v německém Hamburku. V roce 1839 vytvořil německý teolog a pedagog Johann Hinrich Wichern první adventní věnec pro svou neziskovou organizaci pro mládež, která se starala o chudé a opuštěné děti. Věnec byl původně vyroben ze dřeva a byl osazen červenými svíčkami.

Wichernův adventní věnec byl inspirován tradičním zvykem skládat na okně dřevěný kruh se svíčkami během adventního období. Každý den byla zapálena jedna svíčka a děti se modlily a vykonávaly dobročinné aktivity. Tento symbol měl pomáhat dětem čekat na příchod Ježíše a rozvíjet pocity naděje a radosti.

Rozšíření a vývoj

Začátkem 20. století se adventní věnec začal rozšiřovat i do dalších německých církví a postupně se stal součástí adventních bohoslužeb. Tradičně se skládal ze čtyř svíček umístěných na zeleném věnci. Každá svíčka symbolizovala jednu adventní neděli a byla postupně zapálena před Vánoci.

Symbolika adventního věnce

Adventní věnec má bohatou symboliku. Zelená barva věnce představuje naději a život. Čtyři svíčky symbolizují čtyři adventní neděle, jedná se o nejtradičnější podobu adventního věnce. Každá svíčka má i své vlastní jméno a barvu. První z nich „svíce proroků“ (naděje), druhá „betlémská“ (láska), třetí „pastýřská“ (radost) a čtvrtá „andělská“ (mír a pokoj). Svíčky by tradičně měly být tři fialové a jedna růžová. Můžeme se setkat i s variantou pěti svíček, kde jsou po obvodu čtyři fialové a uprostřed jedna bílá svíčka, svíčka Kristova, která se tradičně zapaluje na Štědrý den a Boží hod.

Moderní adaptace

Dnes se adventní věnec stal běžnou tradicí v mnoha zemích po celém světě. Často se vyrábí z jehličnatých větví a je zdobený různými ozdobami, jako jsou stužky, šišky, baňky nebo malé figurky. Svíčky mohou být v různých barevných variantách, které odpovídají dekoru celého věnce.

Adventní věnec se také objevuje v církevních prostředích, jako součást adventních bohoslužeb. Během každé adventní neděle se zapaluje další svíčka a přidávají se modlitby, které pomáhají věřícím soustředit se na očekávání narození Ježíše.

Adventní věnec má dlouhou historii a je silným symbolem adventního období. Přináší pocit očekávání, naděje a přípravy na příchod Vánoc. Jeho původní forma vytvořená Johannem Hinrichem Wichernem se postupně rozšířila po celém světě a přizpůsobila se různým kulturám a tradicím. Bez ohledu na variace a modernizaci zůstává adventní věnec symbolem víry, radosti a očekávání.

A jaký adventní věnec si letos pořídíte Vy? Nebo si zkusíte adventní věnec vyrobit doma sami? Máme pro Vás inspiraci, jak na to.

Ještě jste nenašli ten správný dárek? Zkuste Váš výběr více upřesnit...